• 20,99 €

Descrizione dell’editore

Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewutzijn en onze vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets over waarom we doen wat we doen? Over de vraag wat het betekent om mens te zijn? In deze serie hoorcolleges analyseert Herman Philipse de visies hierover van de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse neurowetenschappers. Tevens bespreekt hij kritisch de verschillende filosofische theorieën over de verhouding tussen de hersenen, bewustzijn en gedrag. Een overzichtscollege neurofilosofie.

Inhoud

College 1. Neurowetenschap en vrije wil

H1. Reanimatie van het vrije-wil-debat door neurowetenschappers

H2. Hersensonderzoek over vrije wil van Libet tot Haynes

H3. Posities in het filosofische vrije-wil debat

College 2. Hoe verhoudt bewustzijn zich tot processen in de hersenen?

H4. Het hersenen-geest probleem: substantiedualisme

H5. Het reductionistische programma

H6. Een synthese: niet-reductief monisme

College 3. Wat verklaart ons gedrag?

H7. Psychische functies als emergente eigenschappen

H8. Van functie naar epifenomeen

H9. Eliminatief materialisme

College 4. De filosoof als conceptuele therapeut

H10. De mereologische drogreden

H11. Deconstructie van het mind-body en mind-brain probleem

H12. Verdere misvattingen

GENERE
Saggistica
NARRATORE
HP
Herman Philipse
DURATA
03:46
h min
PUBBLICATO
2012
1 gennaio
EDITORE
Home Academy
LINGUA
NL
Olandese
DIMENSIONE
115.4
MB

Gli ascoltatori hanno acquistato anche