• 6,49 €

Descrizione dell’editore

1913 e anul în care Henry Ford introduce în fabrica sa o linie de asamblare automată, iar Louis Armstrong pune pentru prima oară mâna pe o trompetă – și nu oriunde și oricum, ci într-o școală de corecție, unde fusese închis. Charlie Chaplin semnează contractul pentru cel dintâi film al său, Proust își începe marele ciclu dedicat timpului, Stravinski are premieră la originalul și scandalosul balet Sărbătoarea primăverii, iar prima expoziție Armory Show din New York face cunoscute lumea lui Picasso și universul artei abstracte. E inventat drogul ecstasy, e performat primul looping. Discipolul Carl Gustav Jung se desparte de maestrul său, Sigmund Freud. Tabloul furat al Mona Lisei este găsit și se dovedește că a trecut printr-o adevărată aventură de la furt până la ieșirea la lumină. Robert Musil își începe Omul fără însușiri cu o informație greșită, ițele pasiunii dintre Alma Mahler și Oskar Kokoschka duc până aproape de căsătorie, Rainer Maria Rilke suferă și le scrie iubitelor sale. Toate aceste personaje și evenimente le regăsim în cartea lui Florian Illies, alături de ceilalți eroi (sau monștri): Thomas Mann, Hesse, Rodin, Gottfried Benn, Matisse, dar și Hitler, Stalin și Tito.

GENERE
Fiction e letteratura
PUBBLICATO
2016
7 giugno
LINGUA
RO
Romeno
PAGINE
261
EDITORE
Polirom
DIMENSIONE
1.6
MB

Altri libri di Florian Illies