Descrizione dell’editore

Dumnezeu, Făcătorul, trimise duhul — este vorba de ceea ce avea să devină duhul meu, al omului — să colinde sfera deşertăciunii lucrurilor de sub soare. În clipa în care acesta sosi, se înfăşură de grabă în trupul ce urma să-i fie casă şi închisoare pe toată durata acestei călătorii. La început, unirea cu ţărâna în plămădire păru duhului a fi un lucru ciudat şi curiozi- tatea îl îndemnă să mai rămână. Apoi, simţind strâmtoarea privatoare de libertate a ţărânii, duhul încercă să scape din strânsoarea ei. Dar truda îi fu zadarnică.

GENERE
Religione e spiritualità
PUBBLICATO
2008
1 gennaio
LINGUA
RO
Romeno
PAGINE
21
EDITORE
Fundatia Istoria Binecuvantarii
DIMENSIONE
60.6
MB

Altri libri di Beniamin Fărăgău