Descrizione dell’editore

Hvem har ikke opplevd Jesus på leir? Hvert år er det flere hundre barn og unge som tar en bestemmelse for Jesus. Det flotte såmannsarbeidet som pågår uke etter uke i menighetens barne- og ungdomsarbeid blir til effektivt høstarbeid noen flotte leirdager. Det er ingen overdrivelse å hevde at leirarbeidet er et av Guds beste redskap til å vinne barn og unge for Jesus i Norge.

Det finnes egentlig lite litteratur på dette som har med leir å gjøre. Jostein Janøy laget et flott hefte i regi av Norsk Søndagsskole Union, men det er flere tiår siden. Ellers finnes det lokale varianter rundt om i landet. Noen av disse har vi ivrig kapret ideer fra, for å lage en helt ny, praktisk håndbok om leir. Med dette arbeidet har vi flere ønsker... først og fremst å hjelpe dere til å styrke leirtilbudet. 

Leirarbeid er vekkelsesarbeid! Og et slikt arbeid skriker etter arbeidere! Derfor er det også et mål å oppmuntre flere ledere i menigheten til å være med barna og ungdommene sine på leir.

Ingen leirsteder har samme profil og arbeidsplan. Derfor vil du sikkert finne at noe av innholdet er uaktuelt for deg. Men alt i alt tror vi du vil ha nytte av denne håndboken! En detaljert innholdsfortegnelse vil gjøre bruken av boken enkel for deg. Under hvert hovedpunkt vil du finne en tredeling av stoffet: For det første vil vi under HVA beskrive hva som menes med overskriften. Under TIPS vil du få konkrete ideer du kan bruke i praksis. OPPLEVELSE vil inneholde små, levende drypp fra leirhverdagen som kan inspirere deg.

Med leir tenker vi ikke bare på de tradisjonelle sommer- og påskeleirene som går over en helg, eller en uke. Bli inspirert til å arrangere andre typer leirer! Vi håper at du vil bli inspirert og få hjelp til å skape din egen leir. 

Arbeidsgruppen er veldig takknemlig til mange ressurspersoner på leir som har hjulpet oss med mange kreative og fornuftige innslag i håndboka. En spesiell takk til Natalie Lidal som har laget illustrasjonene.

Lykke til med studiet - og leirarbeidet! Gud velsigne deg!

GENERE
Religione e spiritualità
PUBBLICATO
2011
7 febbraio
LINGUA
NB
Norvegese Bokmål
PAGINE
36
EDITORE
DFEF-BUR
DIMENSIONE
106.8
MB