Descrizione dell’editore

Tijekom radova na obnovi Sokol grada 2011. godine pronađena je značajna količina tegula i imbreksa. Ovi nalazi upotpunjeni su 2012. i 2013. godine za vrijeme arheoloških istraživanja. Među odlomcima tegula pronađeno je desetak pečata različitih dimenzija sačuvanih u cijelosti ili fragmentima.

Tegula je ravna kupa pravokutnog ili trapezoidnog oblika. Najveći broj tegula pronađenih na Sokol gradu ubrajaju se u tip običnih tegula s vertikalno uzdignutim rubom. Uz njih pronađene su i neuobičajenije zaobljene tegule većih dimenzija s polukružno uzdignutim rubovima.

GENERE
Arte e intrattenimento
PUBBLICATO
2015
11 settembre
LINGUA
HR
Croato
PAGINE
16
EDITORE
More moje slano
DIMENSIONE
31.9
MB

Altri libri di Ljubo Gamulin