Descrizione dell’editore

Jav zotrvačnosti telies je dodnes pre fyziku záhadou. V knihe je prezentovaná hypotéza, ktorá ponúka vysvetlenie podstaty tmavej hmoty a tmavej energie. Na základe predpokladov hypotézy sú analyzované obežné polomery mesiacov  plynových planét. Výsledky analýzy ukázali, že obežné polomery mesiacov nie sú náhodné. Analýza absolútneho a relatívneho kľudu telesa odhaľuje podstatu zotrvačnosti. Je ňou predpätie síl prúdenia emitovanej zotrvačnej látky pôsobiace na hmotné teleso. Potvrdenie správnosti uvedenej hypotézy bude znamenať prelom v chápaní podstaty hmoty a pohybu telies.

GENERE
Scienza e natura
PUBBLICATO
2019
30 agosto
LINGUA
SK
Slovacco
PAGINE
27
EDITORE
Madáč
DIMENSIONE
20.7
MB

Altri libri di Kamil Madáč