• 3,49 €

Descrizione dell’editore

Niniejszy
przegląd encyklopedyczny, liczący blisko 900 haseł, ma na celu
przypomnienie i zdefiniowanie pojęć z dziedziny mitologii i religii
Czarnej Afryki, które już weszły do obiegu czytelniczego w Polsce.
Większość z nich trudno by było jednak znaleźć w istniejących
encyklopediach i leksykonach. Jego trzon stanowią hasła i artykuły
hasłowe z zakresu etnicznych wierzeń rodzimych, ciągle jeszcze ważnego
składnika życia religijnego tej części świata. Słownik nie zawiera
wprawdzie podstawowych haseł z zakresu chrześcijaństwa i islamu - choć
religie te odrywają ogromną rolę w Afryce, ale dużą wagę przywiązuje do
różnych kultów synkretycznych, nowych ruchów religijnych i
afrochrześcijańskich Kościołów oraz do zjawiska klasyfikowanego jako
"czarny islam".

GENERE
Religione e spiritualità
PUBBLICATO
2016
11 luglio
LINGUA
PL
Polacco
PAGINE
272
EDITORE
Dialog
DIMENSIONE
3.1
MB

Altri libri di Stanisław Piłaszewicz