• 7,49 €

Descrizione dell’editore

Mācību prakse ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas, pilnībā iepazīties ar rūpniecības komercdarbinieka darba organizāciju un palīdzēt sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam.

GENERE
Scienza e natura
PUBBLICATO
2017
14 giugno
LINGUA
LV
Lettone
PAGINE
27
EDITORE
LitRes
DIMENSIONE
1.9
MB

Altri libri di Romans Arzjancevs