Descrizione dell’editore

Popularna Nušićeva komedija – za decu i za odrasle. U njoj su Jerotije sreski kapetan, Anđa njegova žena, Marica njihova kći, Aleksa Žunić sreski špijun i – Đoka! „Zbiva se u doba naših oceva, u jednoj pograničnoj palanci“, piše Nušić, ali i danas u našim životima – dodaje urednik SKZ... S predgovorom samog Nušića...

GENERE
Commedia
PUBBLICATO
2012
1 settembre
LINGUA
SR
Serbo
PAGINE
106
EDITORE
New look entertainment
DIMENSIONE
229
KB

Altri libri di Branislav Nušić