• 1,49 €

Descrizione dell’editore

Ujež ili Udruženje jugoslovenskih emancipovanih žena je komedija Branislava Nušića premijerno izvedena 1933. godine, u kojoj je Nušić na satirični način komentarisao pokret za ženska prava u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

GENERE
Arte e intrattenimento
PUBBLICATO
2018
27 ottobre
LINGUA
SR
Serbo
PAGINE
73
EDITORE
Klasika
DIMENSIONE
703.5
KB

Altri libri di Branislav Nušić