• 7,49 €

Descrizione dell’editore

'Ben ik dat dan - gereformeerd? Geen idee. Gereformeerd
zal wel iets met reformatie te maken hebben, maar gaat dat
over mij?'
Zeker! In dit boekje staat de Ned erlandse Geloofsbelijdenis
centraal. Die geloofsbelijdenis is geschreven in de tijd van
de Reformatie. Zo'n belijdenis vat eigenlijk de Bijbelse boodschap
samen. Wat de mensen in de reformatietijd opdiepten
uit de Bijbel is ook voor jou vandaag belangrijk.
'Maar die teksten zijn voor jongeren toch bijna niet te lezen?
Het lijkt in de verste verte niet op de taal die wij gebruiken!'
Dat klopt! En daarom vind je in dit boekje niet alleen een
bespreking van thema's uit de belijdenis. Verschillende stukjes
uit die belijdenis worden in gewone taal weergegeven.
De bedoeling van de belijdenis is dat je God leert kennen en
dienen; en die inhoud, daar gaat het om!

GENERE
Religione e spiritualità
PUBBLICATO
2018
14 febbraio
LINGUA
NL
Olandese
PAGINE
54
EDITORE
Erdee Media Groep – Uitgeverij de Banier
DIMENSIONE
1,6
MB