Việt - Thái: một phương pháp hoàn chỉnh Việt - Thái: một phương pháp hoàn chỉnh

Việt - Thái: một phương pháp hoàn chỉnh

    • ¥1,069

    • ¥1,069

発行者による作品情報

Phương pháp hoàn chỉnh của việc học ngôn ngữ âm thanh song song. 300 từ và cụm từ cần thiết, 140 cách diễn đạt thông dụng và 100 động từ thông dụng nhất. Làm thế nào để học một ngôn ngữ khác nhau? Với phương pháp học của chúng tôi: Tôi lắng nghe, tôi lặp lại, tôi nói. Chúng tôi dựa vào cách phát âm, luyện nói, nghe, kết hợp với các từ, cụm từ cần thiết và danh sách từ vựng. 20% số từ được sử dụng trong 80% thời gian. Mục tiêu cuối cùng là đạt được trình độ đủ trong một ngôn ngữ để có thể tổ chức các cuộc trò chuyện đơn giản, có thể hiểu các cuộc trao đổi đơn giản, đối phó với cuộc sống hàng ngày và bắt đầu khám phá nền văn hóa mới mở ra cho bạn.

ジャンル
言語
ナレーター
Kim Mercurius
言語
VI
ベトナム語
ページ数
02:11
時間
発売日
2022年
1月1日
発行者
Mercurius Editions
サイズ
52.8
MB