Chinh Phụ Ngâm

発行者による作品情報

Tác phẩm "Chinh Phụ Ngâm" lần đầu tiên được xuất bản dưới dạng ibook, quý độc giả có thể tải về miễn phí để đọc trên các thiết bị iPad, iPhone...Nhà Xuất Bản Sách Điện Tử Việt Nam sẽ lần lượt xuất bản các tác phẩm văn học cổ điển Việt Nam, xin coi như là một sự đóng góp nhỏ nhoi vào hoạt động văn hóa nước nhà.

ジャンル
小説/文学
発売日
2014年
4月29日
言語
VI
ベトナム語
ページ数
30
ページ
発行者
Nhà Xuất Bản Sách Điện Tử Việt Nam
販売元
Linh Tran
サイズ
12.8
KB

カスタマーはこんな商品も購入

2014年
2014年
2012年
2014年
2013年
2012年