Tài chính trong Islam

Giáo lý Halal và Haram trong giao dịch tài chính

発行者による作品情報

Quyển sách này do ông Fahd Salem Bahammam biên soạn. Trong đó, trình bày tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa của Zakah trong Islam, giảng giải các giáo lý Halal và Haram trong giao dịch tài chính, làm rõ các quyền lợi tài chính của mỗi cá nhân trong việc đóng góp và phát triển cộng đồng.

 • ジャンル
  宗教/スピリチュアル
  発売日
  2016年
  3月22日
  言語
  VI
  ベトナム語
  ページ数
  29
  ページ
  発行者
  Modern Guide
  販売元
  Modern Guide
  サイズ
  807.8
  KB

  ファハド・ブン・サーリム・バーハマームの他のブック

  2016年
  2016年
  2016年
  2016年
  2016年
  2016年

  カスタマーはこんな商品も購入

  2015年
  2013年