発行者による作品情報

Nội dung của cuốn hồi ký ngắn này là chuyện kể của một người phụ nữ mà tôi có dịp quen biết. Cô cùng chồng và đứa con 2 tuổi di cư qua Mỹ cuối năm 1989. Lúc đầu cô gặp rất nhiều khó khăn vì gia đình chồng bạc đãi. 

Với quyết tâm tranh đấu cho sự sinh tồn của gia đình, người phụ nữ này cố gắng đi học, mặc dù tóc bạc muối tiêu. Sự cần cù và kiên nhẫn của cô đem lại hạnh phúc và sung túc cho gia đình. Không những thế, cô còn được sự kính nễ của gia đình hai bên, và của những người Mỹ.

ジャンル
伝記/自叙伝
発売日
2013
3月20日
言語
VI
ベトナム語
ページ数
14
ページ
発行者
Bà Tám L
販売元
Tam Le
サイズ
3.5
MB