Een twaalftal samenspraken

출판사 설명

Rotterdam claimt de geboorte van Desiderius (Roterodamus) Erasmus, maar daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens, ook Gouda wordt als zijn geboorteplaats genoemd, en als we de tijd rekenen die deze vooruitstrevende geleerde in Rotterdam doorbracht, is het bijna onterecht om hem een Rotterdammer te noemen. Maar, is dat verder van belang? Nee, niet echt, want wat echt belangrijk is, is dat deze man in zijn tijd een ver vooruitziende blik had en de mens kon beschouwen zoals deze werkelijk was - en dat was niet altijd mooi, evenals het vandaag de dag nog steeds niet mooi is. Ook al zijn de getallen veranderd en ook al is de burger mondiger geworden en weten we meer dan onze voorvaderen, in de basis is de mens nog net zo corrupt en slecht en alleen uit op eigenbelang en zelfverrijking. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer de neiging tot graaien en liegen bestaat. Dat had Erasmus al heel goed in de gaten en hij schreef er ook vrijmoedig over, wat hem dan ook meestal niet in dank werd afgenomen, zeker niet door hen op wie hij zijn vurige pijlen richtte.

장르
역사
출시일
1536년
1월 1일
언어
NL
네덜란드어
길이
299
페이지
출판사
Public Domain
크기
213.3
KB

Desiderius Erasmus의 도서 더 보기

1922년
1922년
2015년
1536년

함께 구입한 다른 도서

1817년
1931년
1930년
1868년
2009년
1916년