• 22,99 €

Publisher Description

“لكلمسارهولكلرحلتهالخاصةفيهذهالحياة؛يبدأالمحبالعاديرحلتهويمضيبهاوفقمايريد،يتجهالمفكروالباحثنحومايحلولهفيمايخصبدايةرحلته،أمابالنسبةللمريدأوالمتأملفلهرحلةمختلفةتماماًعليهأنيمضيبها...منأينتبدأرحلةالمتأملوالمريد،وماهيأولخطوةفيها؟”

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2020
12 August
LANGUAGE
AR
Arabic
LENGTH
215
Pages
PUBLISHER
دار رسلان
SIZE
730.6
KB

More Books by أوشو

2020
2020
2019
2019
2019