Publisher Description

Prad¸ios knyga 1

1 Prad¸ioje Dievas sutvėrė dangų ir ¸emę. 2 ´emė buvo be pavidalo ir tu¨čia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo Dvasia sklandė vir¨ vandenų. 3 Dievas tarė: "Teatsiranda ¨viesa!" Ir atsirado ¨viesa. 4 Dievas matė ¨viesą ir, kad tai buvo gerai, ir Dievas atskyrė ¨viesą nuo tamsos. 5 Dievas pavadino ¨viesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas­ pirmoji diena.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
September 23
LANGUAGE
LT
Lithuanian
LENGTH
2,013
Pages
PUBLISHER
BookRix
SIZE
5.1
MB

More Books by Helfen aus Dank