• 0,99 €

Publisher Description

In Bulgarian. Това е есе за нашето съвременно консумативно общество, което създава всякакви изкуствени неща, но после ги изхвърля /без да ги разруши/ както трябва. То започва с някои философски размишления за света в който живеем (но философски идеи и обобщения пронизват и останалата част на материала), после разглежда редица конкретни случаи на неумение да разложим отслужилите своето обекти или тези (такива като: революциите и войните, остарелите морални норми в обществото, моралното износване на стоките, боклуците от всякакъв вид, а и други неща), при което пътьом предлага и някои насоки, в които трябва да се работи.

Тъй като това е една късна разработка на автора, то редица неща само се споменават без да се обосновават, така че ако за някои читатели материала се окаже твърде информативен, то те имат два начина на действие: или да се откажат да го четат по-нататък, или да потърсят други мои разглеждания за пояснения. Що се касае до конкретната тема, то от времето на техническата революция, момент който може приблизително да се инициира с Манифеста на Карл Маркс, ние се откъсваме от природата твърде силно, без да сме подготвили по някакъв начин организмите си за това, което води до редица катаклизми, но и към нерешени тенденции на замърсяване с боклуци в какви ли не области, просто поради нарушаване на природните цикли, което в крайна сметка пак води до катаклизми. Накрая е поместено и традиционното поетично Приложение, на английски.

Така, ето и списък на тези есета до момента (2017-та):

1. Демократични Ценности
2. Търсете Жената
3. Социални Злини
4- Оцеляване По Български
5. Неумението Ни Да Рушим

Очаква се № 6, За Българската Варварщина

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2018
May 21
LANGUAGE
BG
Bulgarian
LENGTH
45
Pages
PUBLISHER
Chris Myrski
SIZE
80.5
KB

More Books by Chris Myrski