• 1,49 €

Publisher Description

Bremsespor og standselængde har et matematik-fagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvad bliver din standselængde?

Læseren præsenteres for forskellige faktorer, der påvirker standselængden. Læseren skal beregne og illustrere, hvor langt man kan nå ved forskellige hastigheder. Læseren skal undersøge lovgivningen for hastighed og beregne, hvor hurtigt man skal køre for at få en fartbøde. Læseren skal udføre forsøg med opbremsning på cykel for at undersøge sammenhængen mellem bremselængde og hastighed. Da reaktionshastigheden påvirkes af

rusmidler som hash og alkohol, skal der regnes på nedbrydningen af disse stoffer. Til sidst skal man måle sin reaktionshastighed og beregne sin egen standselængde, hvor der indgår faktorer, der påvirker reaktionstiden og bremselængde.


Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren for anvendt matematik på problematikker, der påvirker trafiksikkerheden. Læseren skal til sidst producerer sin egen kampagne om standselængde til en køreskole, hvor flere faktorer og beregninger skal indgå. 

Bogen indeholder opgaver, som alle skal samles i Explain Everything, hvor der både kan indgå tekst, lyd og film.

Matematik og trafik – Standselængde kan anvendes til i undervisning på flere niveauer i matematik og fysik på VUC, i gymnasiet, på hf, på erhvervsuddannelser eller

SOSU.


Grundskolen (8.-10. klassetrin)

Færdigheds- og vidensmål:

Problembehandling

Ligninger

Funktioner

Kompetencemål:    

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik 

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. 


STX, hf og hfe

Matematik (C) B og A

Kernestof:

Regnearternes hierarki, potensregning, ligningsløsning, grafiske metoder.

Formeludtryk til beskrivelse af lineære sammenhænge, polynomielle

sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem

variable. 

Anvendelse af regression på datamateriale

Arealberegning af punktmængder begrænset af graf for ikke negativ funktion.


Almen Voksenuddannelse (AVU)

Matematik, niveau D

Kernestof:

Procentregning

Potenser

Funktionsbegrebet

Eksponentialfunktioner

RELEASED
2016
22 December
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
8
Pages
PUBLISHER
VUC LighthousePublish/VUC Syd
SIZE
244.4
MB

More Books by VUC Syd