Fakta om löner och arbetstider 2017

Publisher Description

I Fakta om löner och arbetstider ges en översiktlig bild av arbetsmarknadens struktur, arbetstider, löner, arbetskraftskostnader mm. Nytt för i år är ett temaavsnitt om migration. Huvuddelen av uppgifterna baseras på den lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Vår förhoppning är att denna faktasamling på ett lättillgängligt sätt skall sprida kännedom om olika löne- och arbetstidsfrågor och samtidigt stimulera till diskussion.

Faktasamlingen är avsedd för alla som behöver lättillgängliga uppgifter om grundläggande löne- och arbetstidsfrågor som till exempel företag, anställda, näringslivsorganisationer, fackföreningar, politiker, journalister, lärare och studerande.

Fakta om löner och arbetstid presenteras i ett stort antal diagram och tabeller tillsammans med korta kommentarer. Skriften utkommer årligen.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2017
30 June
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
55
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SIZE
19.1
MB

More Books by Svenskt Näringsliv

2017
2017
2017
2017
2017
2017