Publisher Description

Neuromusculaire ziekten

Neuromusculaire aandoeningen is een verzamelnaam voor ziekten van het perifeer motorneuron, zenuwwortels, perifere zenuwen (zie hoofdstuk hierna), de neuromusculaire overgang en spieren. Hierna wordt allereerst myasthenia gravis besproken, de meest bekende en meest voorkomende aandoening van de zenuw-spierovergang. Daarna wordt kort een overzicht gegeven in myopathieën.

Perifere zenuwen

Het perifere zenuwstelsel omvat de hersenzenuwen, daarnaast de perifere motorneuronen, de zenuwwortels, de plexus, de losse (dikke, dunne, lange) zenuwen, de spierzenuw overgang en de spier. In dit hoofdstuk bespreken we een aantal perifere zenuw aandoeningen waarbij mononeuropathieen, plexopathieen en polyneuropathieën aan bod komen, net als polyradiculoneuropathieën zoals het Guillain-Barré syndroom.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2018
7 July
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
51
Pages
PUBLISHER
Jochen Bretschneider, MLX
SIZE
102.1
MB

More Books by Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

Other Books in This Series