Bihbele. Wezâs un Jaunâs Derîbas Ꞩwêtee Rakſti‪.‬

Latvian Bible

    • 4.0 • 1 Rating

Publisher Description

ERNSTA GLIKA BĪBELES TULKOJUMA 8. IZDEVUMS

Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti.

Par pamatu ņemts 1898. gada izdevums.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
4 March
LANGUAGE
LV
Latvian
LENGTH
1,255
Pages
PUBLISHER
Arnis Veinbergs
SIZE
9.7
MB

Customer Reviews

Raivo Jutans (LATVIA) ,

Kļūdu labojumi

Labs mēģinājums! Ideāls vēl nav.
Apsveicami, ka ir atrasti “s” un “z” un “ķ” burti.
1) Pazudusi atstarpe starp cipariem un tekstu daudzās nodaļās. Piem., 1. Mozus gr. 1. nodaļas 12. pants tiek rakstīts “12.Un ..”
2) Garumzīmes nevajag likt visur ar kāsīti virs “ā” un “ī”.
3) Titullapa, kas ir kā iBooks Author paraugs ar mūsdienu fontiem jānovāc vai jāpārtaisa!
4) Vārds “lidinājās” oriģinālā tiek rakstīts kā “lidinajahs”. Bez garā “ā” ar jumtiņu.
Tomēr gribās viens pret vienu!
5) Titullapā “Swētee” rakstās kā “Swehtee”.
Bet tā visu cieņu Izpildītājam!

More Books by Ernsts Gliks

2016
2021

Customers Also Bought

2015
2014
2013
2013
2012