Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Tiesību Piemērošanas Prakse. Komerctiesības, Biedrošanās Tiesības Un Publiskie Reģistri

    • 19,99 €
    • 19,99 €

Publisher Description

Grāmata, kas iznāk galvenā valsts notāra, Latvijas Univesitātes profesora Ringolda Baloža zinātniskā redakcijā, ir veidota kā ceļvedis Uzņēmumu reģistra juridiskajos jautājumos. Grāmata sastāv no trim daļām. Tās pirmajā ir izmantota ilgus gadus „Jurista Vārdā’’ publicētās Uzņēmumu reģistra amatpersonu atziņas, kas atjaunotas un papildinātas ar Konsultatīvās padomes un tās nozaru sēžu protokolu izvilkumiem. Pirmajā daļā, kas ir Uzņēmumu reģistra Juridiskās daļas vadītāja Aivara Paegles redakcijā veidota, tiek runāts par kapitāldaļu pāreju, kapitālsabiedrības daļu iedalījumu, par kapitālsabiedrības pamatkapitāla apmaksu, dalībnieku sapulce, komersanta valdes tiesībām, valdes pārpilnvarojuma tiesībām u.c. Šai daļā iekļauti Latvijā atzītu juristu, piemēram, Erlena Kalniņa, Jautrītes Briedes, Viktora Šadinova, Ineses Lībiņas-Egneres, Laura Liepas, Jāņa Plepa, Jāņa Rozenfelda, Jāņa Neimaņa, Annijas Kārkliņas, Aivara Lošmaņa, Kristīnes Stradas-Rozenbergas, Arvīda Dravnieka, Sanitas Osipovas un daudzu citu valstī atzītu tiesību ekspertu komentāri un viedokļi par aplūkotajiem jautājumiem.

Otrā daļā ir iekļauti līdz šim nepublicēti raksti

1. Uzņēmumu reģistra loma un vieta valsts reģistru sistēmā: svarīgākie darbības pamatprincipi. Ringolds Balodis

2. Tiesu prakse par Uzņēmumu reģistra lēmumiem. Edvīns Danovskis

3. Komercsabiedrību tiesībspējas un rīcībspējas rašanās juridiskie aspekti Kaspars Balodis

4. Privātautonomijas princips un tā robežas SIA statūtos. Aigars Strupišs

5. Neatļauta kapitāla daļu atsavināšana un iespējamie tiesiskie aizsardzības mehānismi. Jānis Kārkliņš

6. Kapitālsabiedrību pamatkapitāla grozīšana un ar to saistītā problemātika teorijā un Uzņēmumu reģistra praksē. Aldis Gobzems

7. Komercsabiedrību reorganizācijas regulējums un prakse Latvijā. Agris Bitāns, Lauris Liepa

8. Baltijas mēroga pārrobežu apvienošanas tiesiskie aspekti. Mārtiņš Paparinskis, Zanda Brakša

9. Kapitālsabiedrības likvidācijas tiesiskie aspekti Uzņēmumu reģistrā. Aivars Paegle

10. Valdes locekļu un prokūristu tiesības pārstāvēt kapitālsabiedrību un šo tiesību izlietošanas kontrole. Lauris Rasnačs

11. Uzņēmumu reģistra tiesības sasaukt kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulci. Aivars Lošmanis

12. Uzņēmumu reģistrā reģistrējamie nodrošinājuma līdzekļi, praksē sastopamās problēmas un iespējamie risinājumi. Indra Aužele

13. Makstānespējas reģistrs, tā nozīme publicitātes nodrošināšanā. Gaidis Bērziņš

Trešajā daļā pirmo reizi lsasītājs varēs aplūkot SIA pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu, atšķirības starp mikrouzņēmumu un mazkapitāla SIA, valsts notāru lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzību, biedrības vai nodibinājuma reģistrāciju un citus procesus izteiktu shēmās un tabulās.

Grāmata ir tapusi kā Latvijas Universitātes zinātnisks projekts. Tās mērķauditorija ir Uzņēmumu reģistra klienti, ierēdņi, praktizējoši juristi, tiesību zinātņu studenti un citi interesenti.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2013
31 January
LANGUAGE
LV
Latvian
LENGTH
536
Pages
PUBLISHER
Zvaigzne ABC
SIZE
19.4
MB

More Books by Autoru kolektīvs

2017
2015