• 7,99 €

Publisher Description

Ob posodobitvi učnega načrta slovenščine za gimnazije je

nastalo posodobljeno berilo in hkrati učbenik Sveti

književnosti 1., ki v osnovi nadaljuje že preizkušen

koncept prejšnjega berila. Posodobljen učbenik sledi

razvijanju splošnih kompetenc / zmožnosti pouka

slovenščine, za književni pouk so temeljne: zmožnost

literarnega branja kot podvrsta sporazumevalne

zmožnosti, zmožnost estetskega doživljanja, zmožnost

tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil ob

interpretaciji literarnih besedil in estetska, kulturna ter

medkulturna zmožnost..

Posebnost učbenika je privlačen in nazoren nebesedni del

- slikovno gradivo s posnetki pomembnejših slikarskih in

deloma kiparskih del ter zemljevidi. Svet književnosti 1

sledi sodobnim didaktičnim smernicam književnega

pouka, tako učitelje in učence vodi od dejavnosti pred

branjem k branju, po branju usmerja delo v razčlembo

razumevanje vsebin, razlago, (po)ustvarjanje,

vrednotenje, primerjanje; s tem razvija gimnazijsko

splošno razgledanost in oblikuje kritičnega bralca.


Sedaj je pred vami e-učbenik, ki vsebuje vse elemente tiskanega učbenika.

Zaradi obsežnosti je e-učbenik razdeljen v dva dela.


1. del  vsebuje poglavja:

Uvod v književnost

Antika

Orient

Biblija

Srednji vek


2. del vsebuje poglavja:

Novi vek


E-učbenik je bil potrjen na 164. seji SS RS za splošno

izobraževanje, dne 19.06.2014, s sklepom št. 013-20/2014/89.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
August 4
LANGUAGE
SL
Slovenian
LENGTH
270
Pages
PUBLISHER
Založba Obzorja d.d., Maribor
SIZE
17.1
MB

More Books by Janko Kos