Nevoľník

    • $45.00
    • $45.00

Descripción editorial

V blízkej povojnovej budúcnosti vstupuje nový plnoletý jedinec do programu Price, nového systému spoločnosti, ktorý je prístupný pre dospelé osoby. Chlapec stretne ženu, ktorá mu otvorí nové životné perspektívy.

Program Price je systém riadenia spoločnosti založený na digitálnych kreditoch. Každý dospelý jedinec je vybavený mikročipom, na ktorý sa nabijú kredity v závislosti na účasti na sociálnom živote. Odmeňovanie hodnotných činností poskytuje pripísanie prémiových kreditov a to umožňuje užívať si život v súlade s vlastným profilom. Každá osoba s mikročipom je k dispozícii, aby prejavila vlastnú hodnotu v živote s cieľom prežiť a dosiahnuť správnu odmenu podľa svojej príslušnosti. Ivano sa v tejto panoráme nachádza v ťažkej a alternatívnej situácii s obmedzenými možnosťami voľby, je nútený účtovať s tými, ktorí stvorili kreditový systém a výšku odmeny za jednotlivé činnosti.


PUBLISHER: TEKTIME

GÉNERO
Ciencia ficción y fantasía
PUBLICADO
2017
5 de febrero
IDIOMA
SK
Eslovaco
EXTENSIÓN
73
Páginas
EDITORIAL
Tektime
VENTAS
PublishDrive Inc.
TAMAÑO
5.3
MB

Más libros de Luigi Passarelli

2016
2016
2017
2017
2017
2017