• $19.00

Descripción de editorial

dzień bursz­ty­no­wy mi­ja  rok za ro­kiem prze­mi­ja  nie­lek­ko  dło­nie po­ety pło­ną  aleś ko­ro­no  da­le­ko   nie spa­dasz ja­koś na czo­ło  a spa­dły pierw­sze kro­ple bu­rzy  w ogro­dach ognia  po­mruk wy­bu­chy wró­ży   jesz­cze za­cze­kam  po­tem  oba­lę się jak wszy­scy trup  i tak kie­dyś za­le­je sła­wa ciem­nym zło­tem  grób    [...] 


Józef Czechowicz Ur. 15 marca 1903 r. w Lublinie Zm. 9 września 1939 r. w Lublinie Najważniejsze dzieła: ballada z tamtej strony, żal, nic więcej, nuta człowiecza, tomy wierszy: Kamień (1927), Dzień jak co dzień (1930), Ballada z tamtej strony (1932), W błyskawicy (1934), Nic więcej (1936), Nuta człowiecza (1939). Polski poeta dwudziestolecia międzywojennego, w latach trzydziestych związany z grupą literacką Kwadryga, przedstawiciel tzw. drugiej Awangardy, której twórczość cechował katastrofizm. Jako ochotnik jeszcze przed zdaniem matury wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Z wykształcenia, zamiłowania i zawodu nauczyciel (ukończył też studia w zakresie pedagogiki specjalnej). Redaktor m. in. czasopism dla dzieci 'Płomyk' i 'Płomyczek'. Współpracował z wieloma pismami: 'Reflektorem' (tu debiutował jako poeta w 1923 r.), Zet, Głosem Nauczycielskim, Pionem i Kameną, w Polskim Radiu pracował w dziale literackim, pisał słuchowiska radiowe. Zginął tuż po wybuchu II wojny światowej, podczas bombardowania. Charakterystyczną cechą wierszy Czechowicza jest niestosowanie wielkich liter i znaków interpunkcyjnych, co decyduje o poetyckiej wieloznaczności tekstów. 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2015
junio 30
LENGUAJE
PL
Polaco
EXTENSIÓN
26
Páginas
EDITORIAL
Wolne Lektury
VENDEDOR
Helion SA 1177626412
TAMAÑO
508.8
KB

Más libros de Józef Czechowicz