Szukajcie najpierw królestwa

    • $109.00
    • $109.00

Descripción editorial

Książka Thomasa Davida Hessa „Szukajcie najpierw Królestwa” usuwa zasłonę z kompromisowego chrześcijaństwa. Takie spojrzenie jest niebezpieczne i nie pozwala wielu w Kościele XXI wieku zobaczyć tego, co najważniejsze. Król Jezus daje nakaz, abyśmy najpierw szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. O tym przesłaniu nauczał 120 razy. 

Jest to głębokie, autorytatywne dzieło, zawierające mądrość wieków, a jednocześnie dające nowe spojrzenie, pomocne w zrozumieniu kluczy i zasad Królestwa Boga. Książka ta mogłaby stać się klasykiem w tym i następnym pokoleniu.

-dr Myles Munroe

Nasycona Słowem książka przedstawia żywy i nieodparty obraz manifestacji Kró­lestwa Króla. To przypomnienie pouczeń dla wstawienników na całym świecie jest również bardzo proroczym „wezwaniem do przebudzenia” dla wszystkich wierzących, aby najpierw szukać Królestwa Boga.

dr Morris Cerullo

Ta książka pomoże ci lepiej zrozumieć Królestwo Boże i sens modlitwy o jego przyjście.

- Jane Hansen

Tom Hess to Izraelczyk, mieszkający od 1987 r. na Górze Oliwnej w Jerozolimie. W 2006 roku ożenił się ze swoją długo oczekiwaną narzeczoną, Kate, która wniosła wiele radości do jego życia.

Tom jest założycielem i przywódcą apostolskim Jerozolimskiego Domu Modlitwy dla Wszystkich Narodów w Jerozolimie oraz Konwokacji Wszystkich Narodów w Jerozolimie (All Nations Convocation Jerusalem) i Wycieczki Strażnika po Izraelu (ang. Wachmen’s Tour of Israel przyp. tłum.).

JHOPFAN od 1987 r. prowadzi nieprzerwaną modlitwę i uwielbienie Harp & Bowl w trybie 24/7 na Górze Oliwnej w Jerozolimie, Izraelu, na arabskim Bliskim Wschodzie i wszystkich narodach przygotowujących drogę do nadejścia Króla Chwały. Tom służył w około 150 krajach, a przedstawiciele 230 narodowości przyjeżdżają do Jerozolimy, by przyłączyć się do Tabernacle of David Watchover of JHOPFAN i do All Nations Convocation Jerusalem (ANCJ) i Watchmen’s Tour of Israel, w której uczestniczy około 5500 delegatów rocznie. Tom jest także założycielem wydawnictwa Progressive Vision Publishing & Media, które opublikowało

25 książek w nakładzie około 2 milionów egzemplarzy w 50 językach, a także wyprodukowało ponad 1000 różnych płyt DVD.

Tom napisał 18 książek o służbie Strażników (Watchmen ministry), naturalnej i duchowej odnowie Izraela, służbie Isaiah 19 Highway (pojednanie między Żydami i Arabami), modlitwie o pokój dla Jerozolimy (Praying For the Peace of Jerusalem), odnowie przybytku Dawida (The Restoration of the Tabernacle of David), szukaniu najpierw Królestwa (Seek First the Kingdom: Thy Kingdom come), przygotowaniu drogi dla Króla Chwały (Prepare

the way for the King of Glory), przymierzu Boga z Izraelem i Kościołem (God’s Covenant with Israel and the Church), szabacie, domu modlitwy dla wszystkich narodów oraz Jerusalem My

HighestJoy i Aliyah – Let My People Go.

Pasją Toma jest Król, Jego Królestwo i wszystkie narody uwielbiające Go wraz z Żydami i Arabami pojednanymi w Mesjaszu, jako błogosławieństwo ziemi od Egiptu, poprzez Jerozolimę, Izrael i Asyrię (Iz 19,23–25). Oni przygotowują drogę do przyjścia Króla Chwały, by postawił nogi na Górze Oliwnej i objął tron Dawida w Jerozolimie i panował jako Król Izraela i wszystkich narodów. Tom i Kate nadzorują i prowadzą społeczność 50 pełnoetatowych przyjaciół-sług Króla na Górze Oliwnej w Jerozolimie, mieście Wielkiego Króla.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2021
16 de julio
IDIOMA
PL
Polaco
EXTENSIÓN
184
Páginas
EDITORIAL
Szaron
VENTAS
Wydawnictwo Otwarte
TAMAÑO
2
MB