• USD 1.99

Descripción de editorial

Quyển Kinh này là một Cẩm nang chỉ cách cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhiều lãnh vực: Trị bịnh, cầu con, cầu tai qua nạn khỏi, cầu của cải, cầu thoát hiểm, cầu nguyện khi sanh khó, cầu nguyện khi gặp ác mộng, cầu nguyện khi gặp tù tội, cầu sống lâu, cầu cho thân tướng tốt đẹp,…

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2016
octubre 9
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
46
Páginas
EDITORIAL
Dong A Sang
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
112.7
KB

Más libros de Đông A Sáng