• USD 9.99

Descripción de editorial

'Het typische portret van China geeft blijk van een rijk verleden, één dat overloopt van rust, mystiek en romantiek. 

Maar uit het beeld dat ik van China heb, is alle kleur verdwenen. Mijn portret is duister, donkerder dan de nacht. Bekrast met herinneringen die jarenlang verdrongen waren. Maar die nu, met het einde voor me, weer bovenkomen. Alsof alles wat ons is aangedaan, pas gisteren is gebeurd.' 


Jarenlang verzweeg On-Chiu Cheung het echte verhaal van haar jeugd. Wanneer ze kanker krijgt, besluit ze dat haar kinderen het recht hebben om de waarheid te kennen. Zonder verbloemen vertelt ze hoe haar leven en dat van haar familie getekend werden door verraad en vernedering, door marteling en doodslag. Eén man is verantwoordelijk voor deze wreedheden: Mao Zedong. 


On-Chiu Cheung was een peuter toen ze voor het eerst een moord zag. Haar ouders werden opgepakt omdat ze kleine zelfstandigen waren en werden maandenlang getreiterd en mishandeld. Na hun arrestatie werd On-Chiu, amper 10 jaar oud, hoofd van 'haar' gezin. Zich voordoend als een voorbeeldige communiste, bereidde ze haar ontsnapping voor: een drie dagen durende zware tocht, waarna ze acht uur zwom tot de kust van Hong Kong. Om van daaruit, na twee jaar werken, richting Antwerpen in Europa te kunnen vluchten. Ze werd er nooit echt gelukkig... 


'Een HART van Mandarijntjes' is veel meer dan het verhaal van een vrouw wier leven verminkt werd door Mao's dictatuur. Het boek schetst de clash tussen twee culturen midden jaren zestig, hoe de Chinese gemeenschap in het Westen omging met haar maffia, met de seksuele revolutie en met de wetten van een welvaartsstaat. Maar je leert ook hoe deze vrouw, na zo'n bewogen leven, omgaat met het einde. Hoe ze door de verschrikkingen die ze meemaakte, erin slaagt afscheid te nemen met een glimlach.


Het originele boek kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek en werd geselecteerd voor de Literaire Lente prijs van 2007.

GÉNERO
Historia
PUBLICADO
2013
julio 23
LENGUAJE
NL
Neerlandés
EXTENSIÓN
250
Páginas
EDITORIAL
EBookPartnership.com
VENDEDOR
Matthew Horner
TAMAÑO
6.1
MB