• USD 43.99

Descripción de editorial

De tre kameratene het Torleif Angel Sanchez Hammer, Sammiulla Khan og Abo Edelbijev. En vokste opp alene med sin filippinske mor, en hadde en drapsdømt far, en annen hadde flyktet fra krig. Hver enkelt hadde sin historie og sine motiver. Felles for dem var at de kom fra Lisleby i Fredrikstad. Og valgte bort livet i Norge for å kjempe for et islamsk kalifat.


I «Fremmedkrigerne» kartlegger VG-journalisten Erlend Ofte Arntsen Østfold-byens jihadistnettverk og kommer tett på menneskene som vervet seg til hellig krig i Syria. Han forteller om en vanskelig barndom, en stadig sterkere følelse av å stå utenfor det norske samfunnet, om hasjrøyking, konspirasjonsvideoer og fundamentalisme. «Fremmedkrigerne» tar med leseren på en mørk reise som ender i Syrias skyttergraver, der menneskeliv ikke lenger har noen verdi.


Tragisk, unikt og dramatisk - «Fremmedkrigerne» viser oss at bak hver jihadist står det fortvilte venner og familie.

GÉNERO
Historia
PUBLICADO
2016
septiembre 29
LENGUAJE
NB
Bokmål
EXTENSIÓN
482
Páginas
EDITORIAL
Kagge forlag as
VENDEDOR
eBokNorden
TAMAÑO
1.6
MB