• USD 7.99

Descripción de editorial

Kako da molim? Za šta da molim? Zašto je molitva tako tajanstvena? Kako se mogu dugo moliti? Zar Bog već ne zna šta mi je potrebno? Šta će se desiti ako se ne molim? Hoće li moje molitve zaista biti uslišene?
Otkrijte odgovore na ova pitanja dok prolazite kroz ovu praktičnu i aktuelnu knjigu Dag Heward-Millsa.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2018
mayo 9
LENGUAJE
SR
Serbio
EXTENSIÓN
108
Páginas
EDITORIAL
Dag Heward-Mills
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
118.8
KB

Más libros de Dag Heward-Mills