• USD 3.99

Descripción de editorial

“Kalbin Solukları’nın edebî ve felsefî muhtevalı yazılardan dinî, irfanî, ilmî, ahlâkî ve kelamî mülâhazalara kadar uzanan mütefekkir bir zihnin geniş ve zengin ilmî karihasını ifşa eden bir fikir atlası mesabesinde olduğu söylenebilir. Bu yazılar başka bir açıdan yaşanan mânevî ve sosyal tecrübelerin de bir envanterini çıkarır bize. Kalbin Solukları bizzat müellif tarafından şöyle vasfedilir: “Kalbin solukları harfsiz, kelimesizdir ama, biz en tesirli beyanı, en büyüleyici mûsıkîyi de onlardan dinleriz. ”

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2016
febrero 22
LENGUAJE
TR
Turco
EXTENSIÓN
713
Páginas
EDITORIAL
Blue Dome Press
VENDEDOR
Blue Dome iInc
TAMAÑO
2.3
MB

Más libros de M. Fethullah Gülen