• USD 38.99

Descripción de editorial

En høyaktuell bok om farene ved å blande religion og politikk og å la de religiøse instinktene overstyre rasjonelle argumenter.


Donald Trumps valgseier i USA i 2016 skyldtes ikke minst at han oppnådde støtte fra et stort antall kristne. Helge Simonnes beskriver hvordan maktpolitikere vinner velgere på å presentere seg som «verdikrigere». De kidnapper religionen til sine formål, og mange troende velgere responderer ukritisk på slike frierier. Den religiøse retorikken om «God bless America» står fortsatt sterkt i USA, og tilsvarende tanker får økende oppslutning i andre deler av verden.


Kors og åndelige symboler blir brukt politisk også i Europa for å markere nasjonenes verdigrunnlag. Sylvi Listhaug har profilert seg med hyppig korsbruk og fremhever norske og kristne verdier i sin politiske retorikk. Dette slår an også utenfor kirkelige miljøer, og i enkelte kristne miljøer blir Listhaug sett på som en «verdikriger». På Oslo Symposium ble Hareide møtt med pipekonsert. Listhaug fikk jubel fra en forsamling som kjemper for at «Norge fortsatt skal være et kristent land».


Splittelsen i Kristelig Folkeparti etter Knut Arild Hareides røde veivalg, samt konflikten mellom Hareide og Listhaug, er eksempler på at den religiøse retorikken har utvidet de politiske og teologiske kløftene. Hareides og Listhaugs motstridende holdninger til teologi og politikk ble en brannbombe i KrF. Simonnes hevder at Listhaug lyktes i å splitte partiet. KrFs problem er ikke de politiske fargevalgene, men en splittelse mellom partiets tillitsfolk og deler av grasrota i partiet. I mange miljøer lever fortsatt tanken om at «Guds klare ord må styre politikken».


Helge Simonnes (f. 1955 i Vanylven) var sjefredaktør i Vårt Land fra 1991 til 2016. Han ga ut boken En Gud for de mange i 2016. Simonnes er fast spaltist i Dagsavisen, der han skriver i skjæringsfeltet politikk og religion. Han holder jevnlig foredrag om åndelig motivert politisk populisme.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2019
agosto 13
LENGUAJE
NB
Bokmål
EXTENSIÓN
270
Páginas
EDITORIAL
Vigmostad & Bjørke AS
VENDEDOR
eBokNorden
TAMAÑO
727.8
KB