• USD 38.99

Descripción de editorial

Det nye testamentes evangelier er fire fortellinger om hva Jesus sa og gjorde da han levde. Mange i dag er usikre på hva de skal tenke om disse skriftene. Er de historisk pålitelige? Er det grunner til å tro at hendelsene de beskriver faktisk fant sted? I denne boken argumenterer Williams for at vi kan anse evangeliene som historisk troverdige.


Dr. Peter J. Williams er leder av Tyndale House, et senter for bibelforskning i Cambridge, England. Han har undervist i hebraisk og aramaisk, og har bibelske språk og tekstkritikk blant sine spesialfelt.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2019
septiembre 3
LENGUAJE
NB
Bokmål
EXTENSIÓN
134
Páginas
EDITORIAL
Lunde forlag as
VENDEDOR
eBokNorden
TAMAÑO
2
MB