Descripción de editorial

หนังสือชุด “คลายปม” เป็นหนังสือชุดที่รวบรวมคำถามของญาติโยมและคำตอบของพระอาจารย์ชยสาโร ที่เกิดขึ้นระหว่างการสอนปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ และได้มีการบันทึกเทปไว้


ในการตอบคำถามนั้น พระอาจารย์ชยสาโรจะอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและสอดแทรกอารมณ์ขัน ซึ่งทำให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเครียดและสามารถเป็นธรรมบันเทิงได้ อีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2012
junio 1
LENGUAJE
TH
Tailandés
EXTENSIÓN
17
Páginas
EDITORIAL
Panyaprateep Foundation
VENDEDOR
Panyaprateep Foundation
TAMAÑO
436.9
KB

Más libros de Ajahn Jayasaro