• USD 2.99

Descripción de editorial

Yakın tarihimizin az bilinen ve üzerinde pek çalışılmayan meselelerinden olan Kilikya / Adana Katliamı üzerine, konunun uzmanlarından Sait Çetinoğlu'nun bu kitabı, tarihi belgeler ve kanıtlarıyla olayın detaylarını ve vehametini ortaya koyuyor.


Osmanlı'nın son döneminden günümüze dek süregelen devlet geleneğinin ve küstahlığının o dönemlerde vardığı boyutu anlamak için, benzersiz bir eser.

GÉNERO
Historia
PUBLICADO
2013
octubre 28
LENGUAJE
TR
Turco
EXTENSIÓN
162
Páginas
EDITORIAL
Propaganda Yayınları
VENDEDOR
Can Baskent
TAMAÑO
326.5
KB