• USD 7.99

Descripción de editorial

Dahil tinanggap mo si Hesukristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas ikaw ay naligtas! Ikaw ay isang Kristiyanong ipinanganak na muli at ang iyong pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang iyong katanungan ay: ""Ano ang susunod na hakbang na dapat gawin?"" Ang pagiging isang Kristiyano ay isang magandang hakbang, subalit simula pa lamang iyon. Ikaw ay dapat na maging isang mabuti, matatag na Kristiyano. 'Kaya paano ko iyon gagawin? — Sa klasikong aklat na ito, matututunan mo ang mga hakbang na gagawin upang maging at manatiling matatag na Kristiyanong handa para sa kamatayan o pagpunta sa langit.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2018
abril 9
LENGUAJE
TL
Tagalo
EXTENSIÓN
118
Páginas
EDITORIAL
Dag Heward-Mills
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
378.8
KB

Más libros de Dag Heward-Mills