• USD 7.99

Descripción de editorial

Paano ako dapat na manalangin? Ano ang dapat kong ipanalangin? Bakit masyadong misteryoso ng panalangin? Paano ako makapananalangin nang mahabang oras? Hindi ba alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan ko? Ano ang mangyayari kung hindi ako manalangin? Masasagot ba talaga ang mga panalangin ko?"" Tuklasin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito habang binabasa mo ang praktikal at napapanahong aklat na ito ni Dag Heward Mills.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2018
abril 9
LENGUAJE
TL
Tagalo
EXTENSIÓN
139
Páginas
EDITORIAL
Dag Heward-Mills
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
212.1
KB

Más libros de Dag Heward-Mills