• USD 25.99

Descripción de editorial

Alam ba ninyo na ang mga sinaunang propeta ay nagtanong at nagsaliksik ukol sa dakilang kaligtasang ito na ipahahayag sa tin? Hindi nila maisip kung paanong ang kaligtasang ito ay darating sa sangkatauhan..subalit tayo ay pinagpalang tumanggap nitong kaligtasan! Tinanggap natin ang kaligtasan dahil isang tao ang nagsabi sa atin ukol dito. Sa nakahihimok na aklat na ito, ang Mangangaral ng Ebanghelyong si Dag Heward-Mills ay mangunguna sa atin hindi lamang upang maunawaan ang ating dakilang kaligtasan subalit nagtuturo rin sa atin kung paano ipamahagi ang ebanghelyo ng dakilang kaligtasan sa iba. Nawa ang bawat isa sa atin ay makagawa sa gawain ng isang mangangaral ng ebanghelyo!

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2018
abril 12
LENGUAJE
TL
Tagalo
EXTENSIÓN
524
Páginas
EDITORIAL
Dag Heward-Mills
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
2.9
MB

Más libros de Dag Heward-Mills