• USD 2.99

Descripción de editorial

„„Un, kad jūs stāvat, Dievu lūgdami, tad PIEDODIET, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus, bet, JA JŪS NEPIEDODAT, TAD ARĪ JŪSU TĒVS DEBESĪS JŪSU PĀRKĀPUMUS NEPIEDOS” (Marka evaņģēlijs 11:25-26). Vai šie divi panti liek jums trīcēt? Tad risinājumu atradīsiet šeit.
Šajā ļoti vajadzīgajā grāmatā jūs iemācīsieties viegli piedot – lai jūs paši baudītu mūsu Debesu Tēva piedošanu. Lai šī grāmata jūs pavada, līdz spēsiet piedot vienkārši un patiesi.”

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2018
abril 27
LENGUAJE
LV
Letón
EXTENSIÓN
17
Páginas
EDITORIAL
Dag Heward-Mills
VENDEDOR
Smashwords, Inc.
TAMAÑO
174.4
KB

Más libros de Dag Heward-Mills