• USD 15.99

Descripción de editorial

Bu çalışma kitap olmayan bir kitaptır. Okur klasik kitaplarda
alıştığı tamamlanmış metinler, çözümlenmiş bilimsel ve
felsefi problemler beklemesin bu çalışmada. Sunduğum şey
üzerinde çalıştığım konular ve o konularla ilgili geliştirdiğim
düşünceler, aforizmalar yer yer dağınık önermelerdir.
Bu iki nedenden dolayı böyledir:
Birincisi bilgi kuramsal açıdan tamamlanmış önermeler
dizgesinin yanlış olmasıdır. Quantum çağında her gün yeni
bir keşif yaptığımız nesneler ile ilgili büyük anlatılar ve
tamamlanmış, sistematik görüşler geliştirilemez. Geleneksel
tüm kitaplar ilgilendikleri nesneyi tüm bağıntılarıyla
çözdükleri iddiasındadır. Örneğin tüm çağdaş fizik kitapları
yaklaşık yüz yıldır atomun ağırlığını çözdüklerini düşünerek
yayınlanıyordu. Ancak 2017 Ocağında quarkların dışarıdan
enerji alışverişi yaptıkları ve oluşturdukları atom ağırlığının
sürekli değişti keşfedildi. Bu tüm yazılmış fizik kitaplarının
çöpe atılması anlamına gelir. Bu nedenlerden ötürü
tamamlanmış çalışmalar değil, sürekli gelişen Wikipedia
tarzında, yazılan metinlerin sürekli güncellendiği çalışmalar,
bilimsel anlatıma daha uygundur.

GÉNERO
No ficción
PUBLICADO
2018
febrero 8
LENGUAJE
TR
Turco
EXTENSIÓN
60
Páginas
EDITORIAL
Ismet şahin
VENDEDOR
Draft2Digital, LLC
TAMAÑO
3.1
MB