• USD 4.99

Descripción editorial

Jelen kötet szerkesztője, Sánta Gábor arra törekedett, hogy a csaknem másfél évtized elbeszélései közül kiválogassa azokat, amelyek kiemelkedőek az írói életművön belül, és egyúttal a magyar irodalom legjelesebb vadászelbeszélései közé tartoznak. Fekete István írói pályája azokkal az elbeszélésekkel indult, melyek az 1930-as évek elejétől folyamatosan jelentek meg a Nimród vadászújság hasábjain. Kitten_ber_ger Kálmán biz_tatá_sára a fiatal gazdatiszt sorra írta a novellá_kat, és hama_rosan az újság legeredetibb szerzőjé_nek számí_tott: a hangulat_festés, a szemléletes leírások és az éles szemű megfigyelések mesterének, aki legalább olyan örömmel mesélt balul elsült vadászatok_ról, mint a kapitális vad elejtésének diadaláról.

GÉNERO
Juvenil
PUBLICADO
2021
12 de mayo
IDIOMA
HU
Húngaro
EXTENSIÓN
256
Páginas
EDITORIAL
Móra Kiadó
VENTAS
Xaric LLC
TAMAÑO
2.2
MB

Más libros de Fekete István