• € 4,99

Beschrijving uitgever

„Morgan Rice znów dopi??a swego! Autorka zbudowa?a kolejny magiczny ?wiat zamieszkany przez silne postaci. MARSZ PRZETRWANIA jest pe?en intryg, zdrad, niecodziennych przyja?ni i innych elementów, które sprawi?, ?e zasmakujesz w ka?dej stronie. Powie?? jest przepe?niona akcj? – b?dzie ci? trzyma? w napi?ciu do ko?ca.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

Nowa porywaj?ca seria fantasy Morgan Rice, autorki bestsellerowej WYPRAWY BOHATERÓW (ponad 1000 pi?ciogwiazdkowych recenzji – do ?ci?gni?cia za darmo).

W BITWA NIEZ?OMNYCH (ksi?ga druga cyklu Rz?dy Miecza) 17-letni Royce uciek? i znajduje si? na wolno?ci. Gromadzi wie?niaków i podejmuje prób? uwolnienia swych braci i uzyskania wolno?ci na dobre.

Tymczasem Genevieve odkrywa wstrz?saj?c? tajemnic?, która zawa?y na reszcie jej ?ycia. Musi zdecydowa?, czy ryzykowa? swe ?ycie, by ocali? Royce’a – pomimo tego, i? m?odzieniec s?dzi, ?e go zdradzi?a.

Mo?ni przygotowuj? si? do wojny z wie?niakami, a Royce jako jedyny mo?e ich ocali?. Jednak jedyna nadzieja Royce’a tkwi w jego tajemnych mocach – mocach, których istnienia nie jest nawet pewien.

BITWA NIEZ?OMNYCH to epicka opowie?? o przyjacio?ach i kochankach, o rycerzach i honorze, o zdradzie, przeznaczeniu i mi?o?ci. To opowie?? o m?stwie, wci?gaj?ca nas do ?wiata fantasy, w którym si? zakochamy. Przemówi do wszystkich grup wiekowych i p?ci.

Teraz mo?esz zamówi? tak?e ksi?g? trzeci? cyklu – ONLY THE DESTINED – zanim b?dzie dost?pna.

GENRE
Kinderen en jeugd
VERTELLER
PB
Piotr Bajtlik
DUUR
06:13
u. min.
UITGEGEVEN
2020
21 mei
UITGEVER
Lukeman Literary Management
TAAL
PL
Pools
GROOTTE
288.7
MB