Drie Oranjekoningen: Een hoorcollege over Willem I, II en III in tijden van oorlog en revolutie Drie Oranjekoningen: Een hoorcollege over Willem I, II en III in tijden van oorlog en revolutie

Drie Oranjekoningen: Een hoorcollege over Willem I, II en III in tijden van oorlog en revolutie

Jeroen Koch en andere
    • € 20,99

    • € 20,99

Beschrijving uitgever

Drie koningen uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over Nederland: Willem I (1813-1840), Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-1890). Hun historische reputaties lopen uiteen. Willem I, als enige van de drie opgenomen in de Historische Canon van Nederland, geldt als een van de grondleggers van onze staat. De Koning-Koopman zou zijn onderdanen hebben opgestoten in de vaart der volkeren; het is wat veel eer. Willem II wordt herinnerd als de Held van Waterloo. In 1848 zou hij zijn conservatieve denkbeelden abrupt hebben ingeruild voor liberale overtuigingen. Het eerste klopt, het tweede is een mythe. Willem III heeft een bedroevende reputatie: de vorst staat bekend als 'koning Gorilla', naar de titel van het schotschrift dat radicale socialisten publiceerden. Maar zo moeizaam als zijn verhouding tot zijn ministers was, zo ontspannen ging hij met zijn onderdanen om.

Wie waren deze koningen werkelijk? In dit hoorcollege bespreken de auteurs van de koningsbiografieën de drie vorsten in alle complexiteit van hun tijd, hun positie en hun persoonlijkheid. Zij zullen ingaan op de Europese context waarbinnen de dynastie functioneerde, op de ontwikkeling van de constitutionele monarchie in deze door revolutie en oorlog gekenmerkte periode, op hun regeringsdaden en op de beeldvorming rond hun koningschap.

Inhoud

College 1. Koning Willem I (1772-1843)

College 2. Willem II (1792-1849)

College 3. Willem III (1817-1890)

GENRE
Geschiedenis
VERTELLER
JK
Jeroen Koch
TAAL
NL
Nederlands
DUUR
05:56
u. min.
UITGEGEVEN
2024
2 mei
UITGEVER
Home Academy
GROOTTE
302,8
MB