• € 10,99

Beschrijving uitgever

مسرحيةتاجرالبندقيةمنروائعشيكسبيرالخالدة،وهيمسرحيةحارالنقادفيتصنيفها،فالغالبيةتعتبرهاكوميديا،وبعضالمحدثينيضعونهافيقائمة“المسرحياتالمشكل”أو“مسرحياتالمشكلة”فأماالتعبيرالأولفمعناهأنهاتتضمنلمسةمأساويةيغفلهاالكثيرون،وأماالتعبيرالثانيفيشيرإلىأنهاتناقشقضيةاجتماعيةأيمشكلةاجتماعيةخاصة،وعلىالمفهومالأخيربنىالمخرجوالممثلالذائعلورانسأوليفييهإخراجهللنص،علىنحومابنىإخراجهلمسرحيةعطيل.ولكنالمسرحية،أيًاكانتصنيفنالها،مسرحيةشعريةتنتهينهاية“سعيدة”أيبالزواجوانفراجالأزمة،ممايرجحكفةالملهاةفيها،وتتضمنمنالمواقفو”أفانين”الشعرمايجعلهاتنفردبينالملهاواتالشيكسبيريةبدلالاتهاالاجتماعيةوالإنسانية،خصوصًابسببطبيعةالأزمةالدراميةالتيتعالجها.

GENRE
Fictie en literatuur
UITGEGEVEN
2018
16 december
TAAL
AR
Arabisch
LENGTE
234
Pagina's
UITGEVER
المصرية للنشر والتوزيع
GROOTTE
1.7
MB