De kleren van de leider

19 inzichten in leiderschap

    • € 19,99
    • € 19,99

Beschrijving uitgever

Leiderschap is als sociaal fenomeen geen vaststaand gegeven, het is nooit definitief verworven. Leiderschap is wat mensen tot groep maakt en voor richting, betekenis en steun zorgt. De invulling ervan hangt af van de veranderende context, uitdagingen en personen. De kleren van de leider heeft het over de ware betekenis van leiderschap, maar ook over de perceptie, de rollen en verantwoordelijkheden, de overtuigingen en motivaties van de leider.
Je bent pas leider als anderen jou zo zien. Dat staat los van een leidinggevende functie hebben of macht uitoefenen. Leiderschap heeft geen functieomschrijving. Tezelfdertijd is het een persoonlijke keuze, leiderschap begint met ervoor te kiezen. Naarmate meer mensen die keuze maken ontstaan teams, organisaties en samenlevingen met meer leiderschap. Dit boek nodigt daartoe uit.
De auteurs brengen getuigenissen van leiders die betekenisvol zijn voor hun organisatie. Ze combineren die met de actuele stand van zaken in wetenschappelijk leiderschapsonderzoek en komen tot 19 inzichten. De kleren van de leider zet aan tot reflectie, gesprek en keuzes, en inspireert zo tot actie voor meer leiderschap.

GENRE
Zaken en persoonlijke financiën
UITGEGEVEN
2017
8 juni
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
261
Pagina's
UITGEVER
Pelckmans Pro
GROOTTE
13,6
MB

Meer boeken van Koen Marichal & Jesse Segers

2012
2012
2013
2022