De komedianten

    • 2,4 • 5 beoordelingen

Beschrijving uitgever

Bij Nijgh en Van Ditmar's uitgeversmaatschappij te Rotterdam verscheen 'De Komedianten', door Louis Couperus. Met groot uitbeeldend talent, in realistischen schrijftrant, hangt de schrijver in dezen roman een aanschouwelijk tafereel op van den tijd van den beruchten Romeinschen keizer Domitianus. De auteur verstaat de kunst, om zijn helden en heldinnen in de oude keizersstad op een wijze ten tooneele te voeren, alsof alles zich voor onze oogen afspeelt. In 't bizonder geeft het aaneengeschakeld verhaal een treffend beeld van de toenmalige hofhouding en 't volksbestaan, door het theaterleven er omheen te weven en de 'komedianten' sprekend in te voeren, die ter eere van de 'Groote Godin' moesten spelen. Een machtig stuk historie is in dien boeienden vorm aan de vergetelheid ontrukt.

GENRE
Geschiedenis
UITGEGEVEN
1917
1 januari
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
366
Pagina's
UITGEVER
Public Domain
GROOTTE
276,5
kB

Meer boeken van Louis Couperus

1923
1923
1918
1922
1894
1923

Anderen kochten ook

1880
1868
1924
1868
1924
1932