De ondernemende professional

waarde creëren in een veranderende markt

    • 1,0 • 1 beoordeling
    • € 27,99
    • € 27,99

Beschrijving uitgever

De markt van professionele dienstverleners is in tien jaar tijd veranderd in een vragersmarkt. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt flexibiliseert, dat meer en meer professionals voor zelfstandig ondernemerschap kiezen en dat de economische crisis ertoe leidt dat bedrijven en overheden nieuwe eisen stellen aan de samenwerking. Deze situatie dwingt professionele dienstverleners tot herbezinning van hun toegevoegde waarde en hun businessmodel. Ondernemerschap wordt meer dan ooit gevraagd, en vormt voor veel professionals een essentieel antwoord op de veranderende markt.


De ondernemende professional is bedoeld voor bureaus, zelfstandige ondernemers en netwerken van samenwerkende professionals die met hun dienstverlening andere organisaties helpen beter te presteren. Maar ook interne professionals, specialisten en ondersteunende afdelingen binnen grotere organisaties kunnen met dit boek hun toegevoegde waarde vergroten.

GENRE
Zaken en persoonlijke financiën
UITGEGEVEN
2012
14 juni
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
386
Pagina's
UITGEVER
Van Duuren Management
GROOTTE
9,6
MB