Beschrijving uitgever

De vrije natuur kan wreed zijn omdat het zijn zwakke dieren opruimt. Wij weten nu dat de sterkste exemplaren van een soort in de vrije natuur door een bewonderenswaardig aanpassingsvermogen evolueren en zich voortplanten. Vogels in kooien en pluimvee leven in gevangenschap. Dit boek beschrijft hoe gekooide vogels en pluimvee in versterkte mate ziekten ontwikkelen, die ook op de mens overgedragen worden. De schaalvergroting in de intensieve vee- en pluimveehouderij bedreigt ons aller gezondheid. Aan dieren worden meer antibiotica verstrekt dan aan onze zieken. De farmaceutische industrie vaart er wel bij. De patientenzorg groeit explosief en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden.

GENRE
Professioneel en technisch
UITGEGEVEN
2014
April 22
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
196
Pagina's
UITGEVER
Peter Holst MD PhD
GROOTTE
28.7
MB

Meer boeken van Peter Holst